Novinky

„talent * umenie * kumšt“

Pamätná medaila

11. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

Poďakovanie Súkromnej strednej umeleckej školy Hondruša – Hámre

SZUŠ Pierrot – pani uč. Monike Crkovej