Novinky

Zamestnanci školy

deti vychovávajú k láske k umeniu a k sebe samému

 • PaedDr. Janka Babuliaková – riaditeľka školy
 • Jana Buľáková, DiS.art. (MD)
 • Monika Crková st.
 • Bc. Margita Dibdiaková, DiS.art.
 • Veronika Drábiková, DiS. art.
 • Mgr. Eva Floreková (MD)
 • Herbert Ganpot
 • Jozef Greško
 • Mgr.art. Jaroslav Hell
 • Mgr.art. Jana Hellová
 • Mgr.art Ignác Kasan
 • Darina Kovalčíková, DiS.art. (MD)
 • Mgr.art. Veronika Kupčová
 • Mgr.art. Andrej Kapri
 • Jozef Medvecký, DiS.art.
 • Tatiana Papánová, DiS.art.
 • Denisa Šimurdová Trabalíková, DiS.art.
 • Mgr. Andrej Škuláň
 • Mgr. Monika Tichoňová
 • Juraj Tomadlík, DiS.art.
 • Miroslav Tropek
 • Mgr. Andrej Vojtašák – zástupca školy
 • MgA. Agneša Vrábľová
 • Eva Vrábová
 • Mgr. Valéria Záhradníková
 • Bc. Róbert Žilinec

o školskú agendu sa stará

 • Mgr. Eva Mrázová

o čistotu školy sa stará

 • Monika Crková ml.