Novinky

Úspechy žiakov v speve

Žiačky spevu –  Simona Siksová, Natália Parížková a Biance Ellie Farkaš pod pedagogickým vedením MgA. Agnešky Holubčíkovej Vrábľovej sa zúčastnili v roku 2024 na celoslovenskej

Čítať viac »

Predmety

Majstrami sú umelci, ktorí pozorujú svojimi vlastnými očami to,
čo videl už pred nimi každý človek,
ale oni dokážu nájsť krásu v tom,
čo je pre ostatných ľudí príliš obyčajné.

Výtvarný odbor učí svojich žiakov ako sa vyjadriť cez výtvarné činnosti. Učí výtvarnému jazyku, ktorým žiaci podávajú von svoje emócie a vnímanie okolitého sveta.

Vzdelávanie vo výtvarnom odbore rozvíja dispozície žiakov, ako je vnímanie, predstavivosť, myslenie a vyjadrovanie, estetické cítenie a tvorivosť. Aktívne činnosti výtvarníkov povzbudzujú ku kreativite.

Vyučovanie je orientované na materiálovo-technické experimentovanie cez plošné vytváranie – kreslenie, maľovanie, grafickú tvorbu až k priestorovému vytváraniu – modelovanie, sochárstvo, keramika, točenie na hrnčiarskom kruhu.