O nás

Súkromná ZUŠ si zvolila mediálny názov PIERROT, ktorý má synkretický charakter. Spája umelecké zložky ako hudbu, spev, tanec, divadlo a výtvarnú zložku do jedného celku. Škola sa prezentuje ako ucelený celok, kde vládne príjemná atmosféra školy, ktorú tvoria žiaci, rodičia, učitelia a nepedagogickí zamestnanci. 
Súkromná ZUŠ Pierrot má vytvorené podmienky aj pre čakajúce maminky s malými deťmi v oddychovej zóne zariadenú so suchým bazénom  a rôznymi hračkami pre deti. 

 
Otvárame predmet v hud. odbore - Hra na bicie nástroje.
Stredobody srdečne Vás pozývame! (viac Novinky)
Nie je umenie hrať s úsmevom,
ale rozosmiať.
Nie je umenie hrať so slzami,
ale rozplakať.

Novinky