Novinky

Úspechy žiakov v speve

Žiačky spevu –  Simona Siksová, Natália Parížková a Biance Ellie Farkaš pod pedagogickým vedením MgA. Agnešky Holubčíkovej Vrábľovej sa zúčastnili v roku 2024 na celoslovenskej

Čítať viac »

Predmety

„Hudba je zjavenie vyššieho rozumu a múdrosti.“ (Ludwig van Beethoven)

„Hudba je záchrana pred obyčajným slovom.“ (Romain Rolland)

Vzdelávací obsah hudobného odboru umožňuje žiakom pomocou aktívnej interpretácie alebo tvorby a pomocou získaných vedomostí z hudobnej teórie využívať hudbu ako prostriedok vzájomnej komunikácie a osobného umeleckého sebavyjadrenia.

Vyučovanie v hudobnom odbore prebieha v troch prepojených rovinách povinných predmetov.

 1. Individuálna forma štúdia
 2. Skupinová forma štúdia (súborová hra, atď…)
 3. Hudobná náuka

Cieľom je vychovať poučeného interpreta a poslucháča schopného prepojiť hudobnú teóriu s praxou a hlbšie prežívať hudobné umelecké dielo.
Hlavným cieľom však pre nás je vychovať odborného hudobného aktéra a vnímateľa, v ktorom hra na hudobnom nástroji, či počúvanie hudby, cit k hudobnej tvorbe a vnímaniu ostane navždy.

V súčasnosti hudobný odbor ponúka výučbu na hudobných nástrojoch:

 • hra na akordeóne
 • hra na heligónke
 • hra na klavíri
 • hra na zobcovej flaute
 • hra na priečnej flaute
 • hra na saxofóne
 • hra na gitare
 • hra na husliach
 • spev