Novinky

Pedagógovia

Hra na akordeóne

 • Juraj Tomadlík, DiS.art.
 • Mgr. Andrej Vojtašák

Akordeónový súbor: Mgr. Andrej Vojtašák

Hra na heligónke

 • Veronika Drábiková, DiS.art.
 • Mgr. Eva Floreková (MD)
 • Miroslav Tropek

Zoskupenie heligonkárov: Mgr. Eva Floreková
Mladý heligón: Miroslav Tropek

Hra na klavíri

 • Bc. Margita Dibdiaková, DiS.art.
 • Veronika Drábiková, DiS.art.
 • Darina Kovalčíková, DiS.art.  (MD)
 • Denisa Šimurdová Trabalíková, DiS.art.
 • Mgr. Andrej Škuláň
 • Mgr. Monika Tichoňová
 • Mgr. Andrej Vojtašák
 • Mgr. Valéria Záhradníková

Hra na flaute

 • Mgr.art. Jana Hellová (MD)
 • Tatiana Papánová, DiS.art.

Hra na priečnej flaute

 • Mgr.art. Jana Hellová
 • Tatiana Papánová, DiS.art.

Komorná hra: Mgr.art. Jana Hellová, Mgr.art. Jaroslav Hell

Hra na saxofóne, Hra na klarinete

 • Mgr.art. Andrej Kapri

Hra na gitare

 • Mgr.art. Jaroslav Hell
 • Jozef Medvecký, DiS.art.
 • Bc. Róbert Žilinec

Gitarové zoskupenie: Mgr.art Jaroslav Hell
Gitarové zoskupenie: Jozef Medvecký, DiS.art.

Hra na husliach

 • Jozef Greško
 • Darina Kovalčíková, DiS.art.  (MD)

Hra na bicích nástrojoch

 • Herbert Ganpot

Spev

 • MgA. Agneša Vrábľová

Spevácky zbor: MgA. Agneša Vrábľová

Hudobná náuka

 • Mgr.art. Andrej Kapri
 • Darina Kovalčíková, DiS.art. (MD)
 • Mgr. Monika Tichoňová
 • Juraj Tomadlík, DiS.art.