Novinky

Vzdelávanie pracovníkov

pán riaditeľ Jozef Babuliak

  • Funkčné vzdelávanie vedúcich a riadiacich pracovníkov, (0 kreditov) – ukončené

PaedDr. Janka Babuliaková

  • Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia v primárnom vzdelávaní, (21 kreditov) – ukončené
  • Aktivizujúvce metódy vo výchove, (24 kreditov) – ukončené
  • Rozvoj osobnosti učiteľa, (8 kreditov) – ukončené
  • Využívanie relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov, (13 kreditov) – ukončené
  • Využívanie IKT v práci učiteľa, (15 kreditov) – ukončené
  • Predatestačné vzdelávanie

Mgr.art Ignác Kasan

  • Aktivizujúce metódy vo výchove, (24 kreditov) – ukončené