Novinky

Úspechy žiakov v speve

Žiačky spevu –  Simona Siksová, Natália Parížková a Biance Ellie Farkaš pod pedagogickým vedením MgA. Agnešky Holubčíkovej Vrábľovej sa zúčastnili v roku 2024 na celoslovenskej

Čítať viac »

Účinkovali sme

Školský rok 2020/2021

 

Školský rok 2019/2020

október

 • „Mesiac ústy starším“ – V Kultúrnom dome v Rabčiciach vystúpli mladí heligonkári pod vedením pána učiteľa Mirka Tropeka.

november

 • 5.novembra – Bábkové predstvenie v SZUŠ Pierrot. Po predstavení tvorivé dielne pre žiakov LDO – práca s marionetami.
 • 20.novembra – „Čarovná flauta 2019“ – regionálna súťaž v Nižnej.
 • 26.novembra – Hudobné vystúpenie, výstava výtvarných prác v Beňadove
 • 27.novembra – Hudobné vystúpenie, výstava výtvarných prác v Rabčiciach
 • 28.novembra – Hudobné vystúpenie, výstava výtvarných prác v Krušetnici
 • 29.novembra – Hudobné vystúpenie,divadelné predstavenie a výstava výtvarných prácv Námestove
 • 29. – 30.novembra – Noc v tanečnom odbore pre žiakov SZUŠ Pierrot

december

 • 2.decembra – Hudobné vystúpenie, výstava výtvarných prác v Lokci
 • 3.decembra – Hudobné vystúpenie, výstava výtvarných prác v Námestove
 • 4.decembra – Tanečné vystúpenie, výstava výtvarných prác v Námestove
 • 5.decembra – Hudobné vystúpenie, výstava výtvarných prác v Námestove
 • 9.decembra – Hudobné vystúpenie, výstava výtvarných prác v Lokci
 • 10.decembra – Hudobné vystúpenie, výstava výtvarných prác v Krušetnici
 • 10.december – Tanečné vystúpenie + zdobenie medovníkov v Beňadove
 • 12.december – Tanečné vystúpenie + zdobenie medovníkov v Lokci
 • 16.december – Hudobné a tanečné vystúpenie, výstava výtvarných prác v Tvrdošíne
 • 17.december – „Momo a ukradnutý čas“ – divadelné predstavenie pre MŠ a ZŠ.
 • 17.december – Vianočný koncert, výstava výtvarných prác v KD Námestove
 • 18.december – Vianočné zvyky + zdobenie medovníkov v Lokci
 • 19.december – Vianočné zvyky + zdobenie medovníkov v Námestove

január

 • 28.január – Divadelné predstavenie „Momo a ukradnutý čas“ + hudobné predstavenie v KD Námestove

február

 • 1.február – Otvorenie plesu v Rabči žiakomi tanečného a hudobného odboru.
 • 10.február – Žiaci z MŠ Rozprávkovo sa zúčastnili na tvorivých dielňach (práca s hlinou) v SZUŠ Pierrot.
 • 12.február – Žiaci z MŠ Brehy sa zúčastnili na tvorivých dielňach (práca s hlinou) v SZUŠ Pierrot.
 • 17.február – Tanečný koncert + výstava výtvarných prác v Dome Kultúry Námestovo.
 • 18.február – Maškarný bál v Beňadove.

marec

 • 3.marec – Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

jún

 • 26. jún – Absolventský koncert + absolventská výstava výtvarných prác v SZUŠ Pierrot v Námestove.
 • 28. jún – Zaži leto – tvorivé popoludnie ZUŠ na nábreží v Námestove.
 • 30.jún – Koncert absolventov 4. ročníka v SZUŠ Pierrot v Námestove.

 

Školský rok 2018 / 2019

október

 • „Mesiac ústy starším“ – V Kultúrnom dome v Rabčiciach vystúpli mladí heligonkári pod vedením pána učiteľa Mirka Tropeka.
 • 23.októbra – WORKSHOP Pantomíma – žiaci divadelného odboru sa zúčastnili odbornej prípravy a výučby pod názvom „WORKSHOP Pantomíma“ pod vedením pána Miroslava Kasprzyka.

november

 • 13.november – „Oživenie bábkarstva na Orave“ – žiaci divadelného odboru boli vybraté na cyklických tvorivých dieľňach, ktorých cieľom bolo oživiť bábkarskú tvorbu na Orave. Lektori: Mgr.art.
 • 19.november – Hudobné prerávky v Beňadove
 • 20.november – Hudobné prehrávky v Beňadove
 • 21.november – Hudobné prehrávky v Rabčiciach
 • 26.november – Hudobné prehrávky v Lokci
 • 27.november – Hudobné prehrávky v Krušetnici
 • 30.november – Hudobné prehrávky v Námestove

december

 • 4.december – „Dotyky Divadlom – Tvorivé dielne s bábkou“ – prezentácia tvorivých stretnutí s bábkou na tému Hviezdoslav. Lektorstva sa úspešne zhostili ábkoherec Roman večerek a herečka Danka Kubíková. Po prezentácii prebiehali ďalšie celodenné tvorivé dielne pod vedením bábkoherca Mateja Valašíka.
 • 3.december – Hudobné prehrávky v Námestove
 • 4.december – Hudobné prehrávky v Námestove
 • 18.december – „Čertíci – muzikál dovadelného odboru v KD Námestovo – vystúpenie pre MŠ A ZŠ
 • 18. december – Vianočný koncert v KD Námestovo

január

 • 28.január – „Krištálové krídlo“ – učinkovali tanečníci Pierrot s doprovodným tancom na Lipovú lyžku v Slovenskom národnom divadle.
 • 29.január – Muzikál „Čertícic a tanečníci“ – Novoročný koncert divadelného a tanečného odboru

február

 • 19.február – Karneval v Tvrdošíne
 • 20.február – Karneval v Námestove
 • 21.február – Karneval v Lokci
 • 26.február – Karneval v Beňadove
 • 27.február – Karneval v Krušetnici

marec

 • 21.marec – Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Námestove – zúčastnili sa žiaci divadelného odboru. Timea Majcherová získala II.miesto.
 • 22.marec – Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne
 • 23. marec – O erb mesta Dolný Kubín – 37. ročník Regionálnej súťažnej prehliadky dramatickej tvorivosti. DDS Pierroťáci získali 2. miesto a postup na Krajskú súťaž do Žiliny. DRK Pierroťáčik sa umiestnil na 2. mieste.Sofnka Michálková dostala Cenu poroty za herecký výkon v muzikáli Čertíci.
 • 23. – 26.marec 2019 – Súhvezdie hôr – XIII. ročník medzinárodného festivalu tvorivosti detí a mládeže/Odesa – Ukrajina. Mladý heligón a žiaci SZUŠ Pierot pod vedením pána učiteľa Miroslava Tropeka získali vo svojej kategórií striebro.
 • 27.marec – Vokálna jar – XXIV. ročník speváckej súťaže v Kysiuckom Novom Meste.
 • 31.marec – Tanečná súťaž v Ružomberku – postupová súťaž na Majstrovstvá Slovenska v Leviciach

apríl

 • 9.apríl – Muriena, Muriena, kde si prebývala– ľudové tradície v spolupráci s obcou Beňadovo, ZŠ MŠ Beňadovo a SZUŠ Pierrot.
 • 16.apríl – Detský divadelný medveď – Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej tvorivosti v Žiline. Detský divadelný súbor Pierroťáci na krajskej prehliadke Detský divadelný medveď s muzikálom Čertíci.

máj

 • 3.mája – Vernisáž výtvarného odboru v KD Námestovo
 • 11.mája – Majstrovstvá Slovenska v Leviciach – Grand finále (tanečná súťaž)
 • 13. mája – Hudobné prehrávky a výstava výtvarných prác v Námestove
 • 14. mája – Hudobné prehrávky a divadelné vystúpenie, výstava výtvarných prác v Námestove
 • 17. mája – Hudobné prehrávky, výstava výtvarných prác v Námestove
 • 20.mája – Hudobné prehrávky, výstava výtvarných prác v Beňadove
 • 21. mája – Hudobné prehrávky, výstava výtvarných prác v Beňadove
 • 22. mája – Hudobné prehrávky, výstava výtvarných prác v Krušetnici
 • 23. mája – Hudobé prehrávky a tanečné vystúpenie, výstava výtvarných prác v Lokci
 • 24. mája – Hudobné prehrávky v Rabčiciach
 • 27. mája – Hudobné prehrávky, výstava výtvarných prác v Krušetnici
 • 28. mája – Hudobné prehrávky a tanečné vystúpenie, výstava výtvarných prác v Tvrdošíne

jún

 • 4.júna – Absolventský a hudobný koncer v KD Námestovo
 • 11. júna – Tanečný koncert
 • 19. – 23.júna – Majstrovstvá Európy v Balatonfured Maďarsko – tanečná súťaž

júl

 • 14.júla – Country popoludnie – Oravská lesná železnica. Tanečné vystúpenie

 

Školský rok 2017/2018

október

 • „Mesiac ústy starším“ – Mladí heligonkári pod vedením pána učiteľa Mirka Tropeka v Kultúrnom dome v Rabčiciach svojimi piesňami rozveselili, rozospievali a zároveň poďakovali starým rodičom za ich celoživotnú prácu, aby se sa my mali lepšie. Veľké ďakujeme a uznanie patrí všetkým starým rodičom nielen v mesiaci október, ale po celý rok.

november

 • 24. november – „PARDUBICKÁ RYENGLE 2017“ – Tanečníci SZUŠ Pierrot reprezentovali umeleckú školu Pierrot a mesto Námestovo na prestížnej medzinárodnej súťaži v Pardubiciach.
 • 28. november – Hudobné prehrávky v Námestove
 • 29. november – Hudobné vystúpenie heligonkárov v Rabčiciach
 • 30. novemnber – Hudobné prehrávky v Námestove

december

 • 4. december – Hudobné prehrávky v Krušetnici
 • 4. december – Pečenie medovníčkov v Krušetnici – deti výtvarného odboru
 • 5. december – Hudobné prehrávky a vystúpenie Divadelného odboru v Námestove
 • 7. december – Hudobné vystúpenie v Beňadove
 • 8. december – Hudobné vystúpenie v Lokci
 • 11. december – Hudobné vystúpenie v Beňadove
 • 12. december – Vernisáž výtvarného odboru v KD Námestovo
 • 12. december – Tanečné vystúpenie v Lokci
 • 14. december – Hudobné a tanečné vystúpenie v Tvrdošíne
 • 15. december – Tanečné vystúpenie v Námestove
 • 17. december – Predvianočné popoludnie v Penzióne Orávia Námestovo – vystúpili žiaci hudobného, tanečného a divadelného odboru.
 • 18. december – Sedemfarebný kvietok – vystúpenie Divadelného odboru v KD Námestove
 • 18. december – Vianočný koncert v KD Námestovo – vystúpili žiaci hudobného, divadelného a tanečného odboru. Žiaci výtvarného odboru pripravili výstavu svojich prác.
 • 19. december – Pečenie medovníčkov v Lokci – žiaci tanečného a výtvarného odboru

február

 • 8. február – Maškarný bál v Tvrdošíne
 • 10. február – otvorenie Plesu v Altise, tanenčíci z Námestova – step, Valčík, Žaškovské rozkazovačky pod vedením Tinky Petrovičovej a Janky Babuliakovej
 • 12. február – Maškarný bál v Námestove
 • 13. február – Maškarný bál v Lokci

marec

 • 7.marec – Celoslovenská súťaž v ľudovej piesní v Poluvsí – školu reprezentovali žiačky pod vedením pani učiteľky MgA. Agnešky Vrábľovej
 • 14.marec – Vernisáž výtvarného odboru – otvorenie
 • 15.marec – 36. ročník „Oravská súťaž detskej dramatickej tvorivosti“ – Detský divadelný súbor PIERROŤÁCI žal úspechy pod vedením pani učiteľky Denisky Šimurdovej, DiS.art
 • 23.marec – „VOKÁLNA JAR“ – celoslovenská spevácka súťaž v Kysuckom Novom meste -školu reprezentovala žiačka pod vedením p. učiteľky MgA. Agnešky Vrábľovej, klavírny doprovod Andrej Vojtašák
 • 27.marec – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN okresné kolo v Námestove – Timea Majcherová získala špeciálne ocenenie poroty

apríl

 • 7.apríl – Orava má talent 2018 – TS PIERROT sa prebojovali do finále – step Katchi
 • 8.apríl – TS PIERROT zbieral ceny na celoslovenskej tanečnej súťaži v Leviciach.
 • 9.apríl – Slávik 2018 – školské kolo
 • 22. apríl – Orava má talent 2018 – Finále
 • apríl 2018 – Vernisáž výtvarného odboru

máj

 • 4.mája – „Vajanského Martin“ – Detský divadelný súbor Pierroťáci sa umiestnili v striebornom pásme – Zuzanka Hraškovie
 • máj – 13. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Talent – Umenie – Kumšt – žiačkavýtvarného odboru získlala 3. miesto.
 • 22. mája – „Regionálna súťaž v sólovej hre na dychové nástroje“ v Trstenej – Elizabeth Žofajová sa umiestnila v striebornom pásme v hre na flaute a Nina Trnčáková sa umiestnila v brondzovom pásme v hre na priečnu flautu.
 • 24. mája – Hudobný Pierrot – regionálna hudobná súťaž

jún

 • 8. jún – Otvorenie Vernisáže absolventov výtvarného odboru v penzióne Oravia. Vernisáž potrvá jún – júl.
 • 12. jún – Absolventský koncert v KD Námestovo
 • 20. jún – Otvorenie výstavy výtvarných prác v KD Námestovo. Výstava potrvá do 31.8.2018
 • 20. jún – „Tanečné a divadelné predstavenie“ v KD Námestovo
 • 27.jún – 1.júl – „Majstrovstvá Európy“ Brašov Rumunsko – tanečný odbor

júl

 • 19.jún – Teleráno v Markíze – tanečný odbor

august

 • 31.august – Vystúpenie tanečníčok na akcii „Dracula – Upír Nosferatu“ na Oravskom hrade.

 

Školský rok 2016/2017

október

 • 9. október „Vitanovská heligónka“ prehliadka heligonkárov vo Vitanovej, účinkovali súrodenci Majcherovci – a Terezka Srnčíková pod vedením Jozefa Babuliaka
 • 21. október „Šimonojúdsky jarmok v Námestove“ účinkovali tanečníci Pierrot – 3. a 4.,5. ročník, heligonkári súrodenci Majcherovci, Adam Sitárik, Šimon Iglarčík.
 • 22. október vystúpenie tanenčíkov Pierrot na svadbe v Mútnom – Tance z Raslavíc a Roundtable Rival – stepový tanec.
 • 26. október „Otvorená vyučovacia hodina pre rodičov“ v Námestove – účinkovali deti z prípravného štúdia (PŠI a PŠII)

november

 • 23. – 25. november „Čarovná flauta“ celoslovenská súťaž. Žiačka získala čestné uznanie a úspešne reprezentovala SZUŠ Pierrot pod vedením Bc. Janky Kulkovskej DiS.art
 • 22. november „Hudobný koncert“ vo veľkej tanečnej sále v Námestove
 • 23. november „Hudobný koncert“ vo veľkej tanečnej sále v Námestove
 • 24. november „Hudobný koncert“ vo veľkej tanečnej sále
 • 25. november „Hudobné prehrávky“v Krušetnici
 • 29. november „Hudobné prehrávky“ v Krušetnici

december

 • 2. december „Hudobné prehrávky“ v Lokci
 • 6. december „Hudobná a tanečná besiedka“ v Tvrdošíne
 • 7. december „Tanečná besiedka“ vo veľkej tanečnej sále (prípravka, 1., 2. ročník)
 • 8. december „Tanečná besiedka“ v Lokci
 • 19. december „Vianočný koncert a výstava výtvarných prác“ v Dome kultúry v Námestove

január

 • 21. január „Ples v Ťapešove“ Roztlieskavačky z Námestova, country Joe z Lokce, Heligonkári súrodenci Majcherovci

február

 • 11. február „Ples v Altise“ Roundtable Rival – step, Raslavické tance – ľudové tance, Ľudové piesne z Oravy

marec

 • 21. marec – “ FULLSTAR 2017“ Celoslovenská spevácka súťaž v Ružomberku – žiačka pod vedením MgA. Agnešky Vrábľovej získala v III. kategórií bronz.
 • 24. marec – Majstrovstvá Slovenska vo Zvolene – Juniori pod vedením PaedDr. Janky Babuliakovej získali zlato Roundtable Rival a bronz Tance z Raslavíc
 • 30. marec – Vokálna jar Kysucké Nové mesto – Timejka Majcherová z Lokce pod vedením MgA. Agnešky Vrábľovej získala v I. kategóriíí bronzové umiestnenie.
 • 30.marec – „Celoštátna výtvarná súťaž O NAJKRAJŠIU KRASLICU“ – Natália Crková získala v I. kategórií cenu za tvorivosť

apríl

 • 21 – 23. apríl 2017 – Majstrovstvá Slovenska v Leviciach – tanečníci získali ocenania: Magic (3. ročník TO) získali bronz, Joe (TO Lokca) získali bronz, Šeherezáda (4. ročník TO) získali bronz, Dancing shoes (5.,6. ročník TO) získali zlato, Tance z Raslavíc (7.,8. ročník TO) získali zlato
 • Roundtable Rival (7.,8. ročník) získali zlato
 • 29 – 30. apríl – „Medzinárodná spevácka súťaž v Ostrave“ – žiačka pod vedením MgA. Agnešky Vrábľovej sa zúčastnila Medzinárodnej speváckej súťaže „TALENT OSTRAVY 2017“

máj

 • 10.máj – „HUDOBNÝ PIERROT“ I. ročník hudobnej súťaže
 • 12.máj – MAĽOVANÁ ZUŠKA 2017 – XIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica Zlaté pásmo II. kategória: sa úspešne umiestnil žiak Mgr.art Ignáca Kasana
 • 15.máj – „MATIČNÝ SLÁVIČEK 2017“ 22. ročník súťaže Matice Slovenskej v spolupráci so ZUŠ Trstená. V I. kategórii získala Liliana Vlčáková žiačka MgA. Agnesky Vrábľovej špeciálne ocenenie.
 • 17. máj – „SÚŤAŽ V HRE NA DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH“ V ZUŠ Trstená sa konala súťaž v hre na dychových nástrojoch. Žiačka získala striebro v II.A kategórii. Žiačka získala bronz v I.A kategórii. Úspešné žiačky pripravovala Bc. Janka Kulkovská DiS.art
 • 19. máj – Hudobné prehrávky v Lokci
 • 22. máj – Hudobné prehrávky Krušetnica
 • 23. máj – Hudobné prehrávky Krušetnica
 • 24. máj – Hudobné prehrávky Námestovo
 • 27.máj – Medzinárodná tanečná súťaž „V PRAŽSKEJ LUCERNE“ Tanečníci TS PIERROT si vybojovali zlato – Roundtable Rival a bronz – Tance z Raslavíc.
 • 29. máj Hudobné prehrávky Námestovo
 • 30. máj Hudobné prehrávky Námestovo

jún

 • 5.jún – KONCERT ABSOLVENTOV A HUDOBNÉHO ODBORU Koncert absolventov hudobného a tanečného odboru, KD v Námestove
 • 9. jún – VERNISÁŽ ABSOLVENTOV SZUŠ PIERROT – otvorenie výstavy výtvarných prác absolventov v priestoroch penzión Oravia
 • 13. jún – Hudobné a tanečné vystúpenie v Tvrdošíne
 • 14. jún – Otvorená hodina tanečného odboru v Námestove
 • 15. jún – Tanečné vystúpenie v Lokci
 • 19. jún – „DEŇ OTCOV“ – koncoročné tanečné vystúpenie venované „OTCOM“ v KD Námestovo
 • 27 – 30. jún – “ Majstrovstvá Európy Budapešť – Evička Dravecká, Júlinka Fábiková, Jesika Kubániová, Tamarka Tichoňová získali zlato, sú majsterky Európy v Musical stepe od 8 do 11 rokov.

 

Školský rok 2015/2016

august

 • 30. august „Beh pre správnu vec“ Mladí heligonkári rozozvučali javisko na amfiteátri v Námestove, a tak prispeli k charitatívnemu poslaniu občianskeho združenia „Spojme sa pre Oravu“. Sme radi, že sme sa zúčastnili tejto akcie v toto krásne nedeľné popoludnie.

október

 • 27. október „Tvorivé dielne pre deti“ Pani učiteľky MŠ Lienka z Vavrečky pre deti naplánovali prácu s hlinou v keramickej dielni našej školy. V tvorivých dielňach si deti vyrobili výrobky z hliny, ktoré podarovali dôchodcom ku Dňu úcty k starším. Tvorivé dielne prebiehali pod odborným vedením pani uč. Moniky Crkovej.

november

 • 13. november do 14. november „Noc v tanečnom odbore“ – 6. a 7. ročník TO z Námestova
 • 22. november „Majster N v Kinderlande“ – Menší aj troška väčší tanečníci zo Súkromnej ZUŠ Pierrot vystúpili v Kinderlande Námestove. Ďakujeme im za ich krásne vystúpenie.
 • 27. november do 28. november „Noc v tanečnom odbore“ – 3. ročník, 4. a 5. ročník TO z Námestova a Tvrdošína

december

 • 2. december „Hudobná besiedka“ pre rodičov a priateľov školy v Námestove
 • 3. december „Hudobná besiedka“ pre rodičov a priateľov školy v Námestove
 • 4. december „Mikuláš v tanečnom odbore“ – otvorené vyučovanie, rodičia a starí rodičia mali možnosť nahliadnuť do vyučovacieho procesu.
 • 7. december „Mikulášska besiedka“ pre deti, rodičov a starých rodičov v Lokci
 • 7. december „Vernisáž výtvarného odboru“ v Dome kultúry v Námestove
 • 10. december „Vianočná besiedka“ hudobného a tanečného odboru v MsKs na Medvedzí v Tvrdošíne
 • 10. december „Hudobná besiedka“ pre rodičov a priateľov školy v Krušetnici
 • 10. december „Výstava výtvarných prác“ v priestoroch ZŠ Krušetnici
 • 11. december „Hudobná besiedka“ pre rodičov a priateľov školy v Lokci
 • 11. december „Výstava výtvarných prác“ v priestoroch ZŠ v Lokci
 • 14. december „Čarovné Vianoce“ v Dome kultúry o 17:00 hod., vystúpenie hudobného a tanečného odboru, výstava prác výtvarného odboru
 • 17. decembra „Vianočné vystúpenie“ v Domove dôchodcov v Tvrdošíne

január

 • 3. január Zlatá heligónka v Lokci
  • Súkromná ZUŠ Pierrot ďakuje mladým heligonkárom z Lokce (Šimon Iglarčík, Adam Sitárik, Terezka Srnčíková, Timejka Majcherová, Bianka Majcherová) za krásne reprezentovanie školy a úspešné účinkovanie dňa 3.1.2016 na Zlatej heligónke v Lokci.
 • 16. január – vystúpenie tanečníkov na Plese vo Vavrečke (6. , 7. ročník – step, čardáš z Raslavíc)
 • 30. január – otvorenie plesu v Námestove „Ples Oravcov“ (4.,5. roč. – latino-americké tance a 6.,7. roč – step, čardáš z Raslavíc)

február

 • 1. február – Slávnostný (narodeninový) koncert SZUŠ Pierrot v Námestove – 5. výročie Súkromnej ZUŠ PIERROT
 • 6. február – otvorenie plesu v Ťapešove (tanečné vystúpenie 4., 5. ročník a 6.,7. ročník, Janka Okoličányová – súčasný tanec sólo)
 • 26. február – otvorenie mestskej akcie „Naj“ Tvrdošín (poďakovanie primátora mesta výnimočným osobnostiam v podnikateľskej, športovej a umeleckej sfére)., Súčasný tanec – sólo – Janka Okoličányová (študentka tanečného konzervatória), 6. a 7. ročník – stepový tanec Roundtable Rival a ľudový tanec z Raslavíc.

marec

 • 7. marec – Tvorivé dielne v ZŠ Lokca – vyhotovenie Murieny, pletenie korbáčov. Organizuje DFS Poludienok, pozvaní hostia SZUŠ Pierrot.
 • 14. marec – Muriena, Muriena, kde si prebývala… DFS Poludienok pod vedením p. Vierky Pňačkovej v spolupráci so SZUŠ Pierrot sa rozlúčia so zimou a privítajú jar deň po Smrtnej nedeli pri sútoku riek Orava a Hruštínka.
 • 12. marec – Majstrovstvá Slovenska v Žiline – POHYB BEZ BARIÉR
  • kategória B
  • Čarodejnícky „Ta-Nie“ /show kids do 7 rokov/,
  • Cha-cha, jive /open dance od 8 do 11 rokov/,
  • Roundtable Rival /open dance od 11 do 15 rokov/
  • choreografia Janka Babuliaková, gymnastika Janka Okoličányová
 • 18. marec – „Tvrdošín má talent“ Tvrdošín – semifinále
  • Roundtable Rival /open dance od 11 do 15 rokov/ -postup do finále

apríl

 • 8. apríl – „Orava má talent“ Námestovo – semifinále
  • Roundtable Rival /open dance od 11 do 15 rokov/ – postup do finále
 • 10. apríl – „Tvrdošín má talent“ Tvrdošín – finále
  • Roundtable Rival /open dance od 11 do 15 rokov/
 • 11. apríl – Vystúpenie tanečníkov pre Dánov v Cirkevnej základnej škole Námestove
  • Raslavice (žiaci 6. a 7. ročníka), učili sme Dánov aj polku 🙂
 • 23. apríl – MS v Banskej Bystrici – Taneční skupina roku 2016 (Roundtable Rival – JVK)
  • vo svojej kategórii sme získali zlato a postup do televízneho finále „Taneční skupina roku 2016“
 • 24. apríl – Orava má talent v Námestove – finále (Roundtable Rival – JVK)
 • 27. apríl – Regionálna súťaž v Námestove – Alica Diková čestné uznanie v hre na klavírí
 • 30. apríl – Majstrovstvá Slovenska v Žiline – DANCE STRARS
  • Roundtable Rival JVK kategória A – 3. miesto
 • 30. apríl – Majstrovstvá Slovenska v Leviciach
  • Latinsko-americké tance – DVK Cha-cha, jive – 2. miesto
  • Autentické ľudové tance – JVK Tance z Raslavíc – 1. miesto
  • Javiskové výraz. tance/ revue – step JVK Roundtable Rival – 1. miesto
  • Roundtable Rival – Mimoriadna cena poroty

máj

 • „Talent*umenie*kumšt“ ocenenie a čestné uznanie pre keramickú dielňu žiakov Moniky Crkovej
 • 12.-13. máj celoslovenská súťaž „Malovaní ZUŠka“ žiaci Natália Crková, Vanesa Iskierková a žiačka pod vedením Mgr.art Ignáca Kasana získali vo svojej kategórii zlaté pásmo.
 • 30. máj Hudobná besiedka v Námestove
 • 31. máj Hudobná besiedka v Námestove

jún

 • 1. jún „Deň detí v Tvrdošíne“ tvorivé dielne a práca na kruhu pod vedením SZUŠ Pierrot
 • 2. jún „Kocúr v čižmách“ operné divadlo v SND v Banskej Bystrici – školský výlet
 • 2. – 6. jún „Tv finále „Taneční skupina roku 2016“ tanenčíci SZUŠ Pierrot 1. miesto vo svojej juniorskej kategórii v Prahe – MAJSTRI SLOVENSKA a ČESKA. Prestížna súťaž odvysielaná na ČT sport 10.6. 2016 od 14:35 do 15:40.
 • Viac http://www.ceskatelevize.cz/porady/11503092010-tanecni-skupina-roku-2016/dily/
 • 10. jún „Hudobná besiedka v Lokci“
 • 13. jún „Hudobná besiedka v Krušetnici“
 • 14. jún „Tanečná besiedka – otvorená vyučovacia hodina v Námestove“
 • 16. jún „Hudobná a tanečná besiedka v Tvrdošíne“
 • 18. jún „Frivaldská heligónka“ Účinkovali mladí heligonkári
 • 19. jún „Koncert SZUŠ Pierrot v Lokci“
 • 20. jún „Koncert ku dňu otcov v Námestove“
 • 24. – 25. jún „Noc v tanečnom odbore“ strašidelná noc a tvorivé dielne vo výtvarnom odbore

júl

 • Turčianska harmonika – mladí heligonkári

 

Školský rok 2014/2015

september

 • 28. september – „Nedeľný beh pre správnu vec“ Malí heligonkári pod vedením pána učiteľa prispeli k charitatívnemu poslaniu akcie, ktorú zorganizovalo občianske združenie „Spojme sa pre Oravu“ v spolupráci so Študentským parlamentom v Námestove. Sme radi, že sme sa zúčastnili tejto akcie v toto krásne nedeľné popoludnie smiley

december

 • 3. december – Mikulášska tanečná besiedka v Námestove
 • 3. december – Výstava výtvarných prác v Námestove
 • 4. december – Mikulášske hudobné prehrávky v Námestove
 • 5. december – Mikulášske hudobné prehrávky v Námestove
 • 8. december – Hudobné prehrávky v Lokci
 • 11. december -„Zimná rozprávka“ – Vianočný koncert SZUŠ Pierrot v Dome kultúry Námestove o 17:00.
  • (účinkovali deti divadelného, hudobného a tanečného odboru, výstavú výtvarných prác pripravili deti výtvarného odboru.)
 • 12. december – Hudobné prehrávky v Lokci
 • 12. december – Tanečná besiedka v Tvrdošíne
 • 15. december – Hudobné prehrávky v Krušetnici
 • 15. december – Tanečná besiedka venovaná na pamiatku p. zástupkyni ZŠ Oravské Veselé
 • 16. december – Hudobná a tanečná besiedka v Krušetnici, Výstava výtvarných prác
 • 17. december – Metodický deň v Námestove
 • 18. december – Hudobná a tanečná besiedka v Lokci, Výstava výtvarných prác

január

 • 6. január – Lokčianska heligónka

február

 • 3. február – Maškarný bál v Krušetnici
 • 3. február – Maškarný bál v Lokci
 • 4. február – Maškarný bál v Námestove
 • 5. február – Maškarný bál v Tvrdošíne

apríl

 • Ovocníček a Zeleníček cvičia
  • 7. apríl od 13:30 do 17:00 v SZUŠ Námestovo
  • 8. apríl od 15:30 do 17:00 v SZUŠ Námestovo
  • Rodičia sa spolupodieľali sa na cvičení s deťmi, oboznámili sa s prípravou dieťaťa na vyučovaciu hodinu a so zdravými stravovacími návykmi dieťaťa. Projekt bol financovaný EÚ, občerstvenie a dielničky prebiehali zdarma.
 • Tvorivé dielničky pre šikovné ručičky
  • 7. apríl od 10:00 do 16:30 v SZUŠ Námestovo
  • Tvorivé dielničky pre deti, ktoré mali chuť kreatívne využiť svoj voľný čas vo výtvarnom odboru a keramických dielňach. Projekt bol financovaný EÚ, občerstvenie a dielničky prebiehali zdarma.
 • Tanečné súťaže
  • 11. apríl – celoslovenská súťaž Pohyb bez bariér v Žiline – „Hey soul sister“ 1. miesto v open dance od 11 do 15 rokov
  • 18. apríl – Majstrovstvá Slovenska v Leviciach – „Hey soul sister“ zlato v musical step
  • 26. apríl – Finále Orava má talent v Námestove
  • 29. – 30. apríl – „Regionálna súťaž „Biela Orava“ v Námestove – Alica Diková získala 2. miesto v hre na klavíri
 • 30. apríl – „Stavanie mája v Tvrdošíne“ na podujatí účinkovali najmenší tanečníci z Tvrdošína a mladí heligonkári z Lokce

máj

 • 2. máj – Medzinárodná súťaž v Bratsialve Pohyb bez bariér – „Hey soul sister“ 1. miesto v open dance od 11 do 15 rokov
 • 15. máj – Hudobné prehrávky v Lokci
 • 18. máj – Hudobné prehrávky v Krušetnici
 • 20. máj – Otvorenie Vernisáže výtvarného odboru
 • 21. máj – Hudobné prehrávky v Námestove
 • 22. máj – Hudobné prehrávky v Námestove
 • 27. máj – Regionálna súťaž dychových nástrojov v Trstenej – Emma Gluchová a žiačka sa umiestnili v striebornom pásme v hre na flautu
 • 28. máj – Hudobný koncert a koncert absolventov tanečného a hudobného odboru v Dome kultúry Námestove o 17:00 hod.

jún

 • 2. jún – Tanečná besiedka v Krušetnici + tvorivé dielničky
 • 4. jún – Tanečná a hudobná besiedka v Tvrdošíne + tvorivé dielničky
 • 9. jún – Tanečná besiedka v Lokci + tvorivé dielničky
 • 10. jún – Jahodový domček – tanečné a divadelné vystúpenie v Dome kultúry Námestove o 17:00 hod.
 • 15. jún – Tanečná besiedka v Oravskom Veselom
 • 19. jún – vystúpenie najstarších dievčat tanečného odboru na gynekologickom seminári v Nižnej.
 • 20. jún – „Frivaldská heligónka“ II. ročník heligónky v Rajeckej Lesnej. Našu milú Oravu a SZUŠ Pierrot reprezentovali mladí heligonkári pod vedením p. riaditeľa Jozefa Babuliaka.
 • 26. až 27. jún – „Noc na Studničke“ – hry, zábava pre deti, tanečná súťaž, opekanie s kuchárom, strašidelný les plný duchov, ježibáb a iných strašidiel pripravili pedagógovia a starší žiaci – „majstri Slovenska“. Srdečné poďakovanie patrí manželom Somorovým za zabezpečenie priestorov a areálu Studničky a kuchára, ktorý deťom opekal chutné mäsko na grile a pomáhal im pri opekaní na ohnisku. O krásny hudobný koncert pri šálke rannej kávy sa postarali vtáky z chráneného územia Vtáčieho ostrovu, ktorý je v blízkosti Studničky.

júl

 • 12. júl „Turčianska harmonika“ – vystúpenie heligonkárov z Turca, Pravy, Kysúc, Šariša a Považia v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Región Oravy reprezentovali mladí heligonkári v hre na heligónke.

 

Školský rok 2013/2014

november

 • 22. november „Čarovná flauta“ celoslovenská súťaž v hre na flautu a dychových nástrojoch v ZUŠ Nižnej.
 • Súťažiaci za SZUŠ Pierrot: žiačka pod vedením pedagóga Janka Kulkovská, DiS.art
 • 23. november – Otvorenie plesu v Kline – Monsterky 3.roč. a

december

 • Prvý decembrový týždeň k nám zavíta Mikuláš – hudobný, tanečný, výtvarný a divadelný odbor
 • 6. december „Triedne prehrávky“ v hre na husliach o 17:00 hod.
 • 9. december Vianočná rozprávka „Od Ondreja do vilije“ – vystúpenie tanečného, hudobného a divadelného odboru, výstava prác výtvarného odboru v Kultúrnom dome Námestove o 17:00 hodine
 • 12. december „Vianočná besiedka“ PŠI a PŠII, 1. a 2. ročníka v tanečnej sále SZUŠ na Bernolákovej v Námestove o 15:00 hod.
 • 12. december „Vianočná besiedka“ v hudobnom odbore v baletnej sále na Bernolákovej v Námestove o 17:00 hod.
 • 16. december „Vianočná besiedka“ v Lokci o 16:00 hod.
 • 16. december „Vianočná besiedka“ v Oravskom Veselom o 16:00 hod.
 • 17. december „Vianočná besiedka“ v Krušetnici o 16:00 hod.
 • 18. december „Vianočná besiedka“ v Kultúrnom dome na Medvedzí v Tvrdošíne o 16:00 hod.

január

 • 10. január „Plenárne rodičovské združenie“ v Námestove o 17:00 hod.
 • 21. január Polročné skúšky vo výtvarnom odbore – kresba, priestorové modelovanie
 • 23. január Polročné skúšky v tanečnom odbore – KT, MT, ĽT, CL
 • 24. január Polročné skúšky v tanečnom odbore – KT, MT, ĽT, CL

február

 • 2. február Vystúpenie tanečníkov z Tvrdošína na plese v Štefanove (Babuljanky – cigánske tance seniori)
 • 5. február Vystúpenie tanečníkov z Tvrdošína pre Klub dôchodcov Skalka v MsKS na Medvedzí (Contry girls – 1. ročník, Babuljanky – cigánske tance seniori)
 • 25. február Maškarný bál vo veľkej tanečnej sále v Námestove
 • 27. február Maškarný bál v tanečnej triede na Medvedzí v Tvrdošíne

marec

 • 4. marec Fašiangy na Námestí v Tvrdošíne „Seniorky Babuljanky“ (Cigánske tance, Country)
 • 9. marec „Tvrdošín má talent“ v kine Javor
 • 19. marec „Vystúpenie tanečníkov na Námestí v Námestove“

apríl

 • 4. apríl Muriena a sprievod k rieke Orave v Krušetnici
 • 7. apríl Muriena a sprievod k rieke Orave v Tvrdošíne
 • 11. apríl Okresná výtvarná súťaž „Zlatá rybka“ v Námestove
 • 12. apríl Pohyb bez bariér v Žiline – celoslovenská tanečná súťaž
 • 29. apríl „Hudobná regionálna súťaž“ v Námestove – zúčastnili sa žiačky v hre na husliach

máj

 • 10. máj „Míľa pre mamu“ v Námestove (točenie na hrnčiarskom kruhu a práca s hlinou v stanovišti SZUŠ Pierrot)
 • 29. máj „Regionálna výchova“ v Cirkevnej škole Námestove (divadelné a tanečné predstavenie)
 • 29. máj „Besiedka“ hudobného odboru o 16:00 vo veľkej tanečne sále v Námestove

jún

 • 1. jún „XII Deň tanca“ Tanečná prehliadka o 17:00 hod. v Kultúrnom dome vo Vavrečke
 • 2. jún „Tanečné vystúpenie“ v Lokci o 17:00 hod.
 • 6. jún „Postupové skúšky“ hudobného odboru o 13:00 hod. v Námestove
 • 9. jún „Tanečné vystúpenie a výstava výtvarných prác“ v Dome kultúry v Námestove
 • o 17:00 hod.
 • 14. jún „Bambiráda“ v Námestove (tanečné vystúpenie od 13:40 do 14:00, hrnčiarsky kruh a modelovanie v stanovišti SZUŠ Pierrot, hry a súťaže pre deti)
 • 16. jún „Absolventské vystúpenie“ v Dome kultúry Námestove o 17:00 hod.
  • Divadlo „Alica v krajine zázrakov“, Tanečníci – absolventi 7. a 4. ročníka,
  • spev, hudobný koncert
 • 17. jún „Tanečné vystúpenie“ v Oravskom Veselom o 16:00 hod.
 • 18. jún „Absolventské skúšky“ v tanečnom, hudobnom, výtvarnom a divadelnom odbore
 • 18. jún „Hudobné a tanečné“ vystúpenie v Krušetnici o 16:00 hod.
 • 19. jún „Tanečné a hudobné vystúpenie“ v MsKs na Medvedzí v Tvrdošíne o 16:00 hod.
 • 20. jún „Hľadanie pokladov“ na Studničke v Námestove – rozlúčka so školou, opekačka, noc strašidiel
  • Príchod o 16:00 hod. v piatok, odchod 21.6. (v sobotu) v dodpoludňajších hodinách
 • 22. jún „Celoslovenská súťaž v Trebišove“ – 7. ročník TO
 • 23. jún „Postupové skúšky“ v tanečnom odbore od 13:30 do 17:30 hod.
 • 24. jún „Tanečné vystúpenie a výstava výtvarných prác v SŠI

 

ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

december

 • 3. december „Mikulášska besiedka“ v tanečnom odbore SZUŠ Námestove
 • 4. december „Mikulášska besiedka“ v tanečnom odbore SZUŠ Námestove
 • 17. december „Hľadanie stratenej hviezdy“ Vianočný koncert tanečného, hudobného, divadelného odboru a výstava prác výtvarného odboru v Dome kultúry Námestove o 17:00 hod.
 • 18. december Vianočná besiedka v ZŠ Novoti o 15:00 hod.
 • 19. december Vianočná besiedka v ZŠ Oravskom Veselom o 15:00 hod.

január

 • 19. január „Tanečné vystúpenie“ na plese Cirkevnej ZŠ sv. Gorazda vo Vavrečke
 • 26. január „Tanečné vystúpenie“ na plese ZŠ v Oravskom Veselom
 • 31. január „Fašiangy a karneval“ v tanečnej sále SZUŠ Pierrot Námestove

február

 • 8. február „Školská tanečná súťaž“ v tanečnom odbore (choreografia show dance JAMB žiačky 6. a 7. ročníka SZUŠ Pierot).
 • 9. február „Tanečné vystúpenie“ na plese na Slanici

marec

 • 16. marec krajská tanečná súťaž v Žiline „Pohyb bez bariér“, postup na celoslovenskú súťaž do Bratislavy
 • apríl
 • 26. apríl „Hudobná besiedka“ v hudobnom odbore v Námestove

máj

 • 12. máj „Deň matiek v Kultúrnom dome Oravskom Veselom“ – tanečné vystúpenie
 • 12. máj „Deň matiek v Kultúrnom dome Novoti“ – tanečné vystúpenie
 • 18. máj „Pohyb bez bariér“ celoslovenská súťaž v Bratislave
 • 29. máj „Výchovný koncert“ pre ZŠ v Kultúrnom dome Lokci

jún

 • „Výchovný koncert“ pre ZŠ Márie Medveckej v Tvrdošíne
 • „Výchovný koncert“ pre ZŠ Štefana Šmálika v Tvrdošíne
 • 19. jún „Absolventské skúšky“ v tanečnom odbore (klasický tanec, džezový tanec, ľudový tanec, stepový tanec)
 • 21. jún Koncert umeleckých odborov a absolventov, výstava výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Pierrot v Kultúrnom dome v Námestove
 • 25. jún „Strašidelná noc“ a diskotéka v tanečnom odbore
 • 26. jún „Výchovný koncert“ pre ZŠ Cirkevnú v Námestove
 • 26. jún „Výchovný koncert“ pre MŠ na komenského v Námestove

 

ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

december

 • 18. december „Vianoce od Lucie do Troch kráľov“ v Kultúrnom dome Tvrdošíne
 • 19. december „Vianoce Pierrot“ v Kultúrnom dome v Námestove

január

 • 14. január „Saleziánsky ples“ vo Vavrečke
 • 27. január Novoročná besiedka pre rodičov v Krušetnici
 • 27. január Novoročná besiedka pre rodičov v Novoti

február

 • 4. február „Ples ZŠ“ v Oravskom Veselom
 • 21. február „Fašiangy a karneval“ v tanečnej sále v Námestove
 • 23. február „Tanečné vystúpenie študentov Konzervatória J.L. Belu z Banskej Bystrice
  v Kultúrnom dome v Trstenej

marec

 • 24. marec „Pohyb bez bariér“ Celoslovenská tanečná súťaž v Prešove
  • Choreografia Pierroti získala striebro v show dance vo vekovej kategórii do 14 rokov, postup na medzinárodnú súťaž.

apríl

 • 4. apríl „Tanec bez hraníc“ Tanečná regionálna súťaž v Námestove – semifinále
 • 15. apríl „Tanec bez hraníc“ Tanečná súťaž v Námestove – finále
 • Choreografia Frajer – Sprayer získala 1. miesto v modernom tanci vo vekovej kategórii deti do 11 rokov. Choreografia Pieroti získala 1. miesto v show dance vovekovej kategórii do 14 rokov.

máj

 • 12. máj „Míľa pre mamu“
 • 17. máj Výchovný koncert v Cirkevnej ZŠ v Námestove
 • 20. máj „Bambiriáda“
 • 20. máj „Ďeň rodiny“ v Krušetnici
 • 20. máj „Deň rodiny“ v Novoti

jún

 • 3. jún „Deň tanca“ v Rabči – regionálna prehliadka tanečných skupín
 • 5. jún Výchovný koncert v ZŠ Komenského v Námestove
 • 9. jún „Pohyb bez bariér“ medzinárodná tanečná súťaž v Bratislave.
 • Choreografia Pierroti získala striebro v show dance vo vekovej kategórii do 14. rokov.
 • 12. jún „Z rozprávky do rozprávky“ Vystúpenie SZUŠ Pierrot v Kultúrnom dome Námestove. Otvorenie výstavy žiakov výtvarného odboru.
 • 25. jún Tanečné vystúpenie v Kultúrnom dome v Novoti
 • 26. jún Tanečné vystúpenie a výstava prác výtvarného odboru v Špeciálnej škole Námestove.
 • 26. jún Tanečné vystúpenie a výstava prác výtvarného odboru v ZŠ Krušetnici.

 

ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011

 • Naša história TO vystúpení sa začala písať: 17. december Vianočné trhy v Námestove – Od Ondreja do Troch kráľov
 • 21. december 2010 Tanečné Vianoce Pierrot
 • 7. máj 2011 Míľa pre mamu
  • Tanečné predstavenie a tvorivé dielne – práca s hlinou
 • Bambiriáda 2011
 • Tvorivé dielne – dni otvorených dverí
 • Tanečné vystúpenie
 • Hrnčiarstvo – tvorivé aktivity, práca s hlinou
 • Hry a súťaže pre deti
 • 31. máj a 2. jún Zumba v Spojenej škole na Slanickej osade
 • 12. jún 2011 Tanečné vystúpenie v Novoti – Deň otcov
 • 19. jún 2011 Deň tanca vo Vavrečke
 • 16. jún Gorazdovo výtvarné Námestovo tancovali sme Žaškovské rozkazovačky a stepovali Balkán
 • 21. jún Tanečné vystúpenie v Námestove
 • 22.jún Tanečno-divadelné vystúpenie v Námestove pre materské škôlky a základné školy (1. a 2.stupeň ZŠ)
 • TS Pierrot z Námestova a Divadlo nádej z Tvrdošína
 • 3. júl 2011 Novotská hrudka

Školský rok 2010/2011 sme ukončili tradične spoločnou opekačkou

Opekačka v Námestove dňa 23.júna – štvrtok, stretko o 13:30 pred Makytou

Opekačka v Novoti dňa 24.júna – piatok,  stretko o 13:30 pred ZŠ