Novinky

Predmety

Nie je umenie hrať s úsmevom, ale rozosmiať
a nie je umenie hrať so slzami, ale rozplakať.

Literárno – dramatické umenie poskytuje dramatické, rečové, prednesové, slovesné, pohybové, hudobné činnosti, vedúce k všestrannému rozvoju osobnosti. Vychováva náročného čitateľa, poslucháča, diváka, aktívneho spolutvorcu kvalitnejšieho života. Vychováva človeka milujúceho situácie v živote, rozoberajúceho jednotlivé výroky života, zamýšľajúceho sa nad knihou, textom, prosto človeka, ktorý bude chcieť čítať okamihy do hĺbky a bude ich vedieť zahrať i oceniť. V tomto odbore objaví kúzlo slova, gesta, mimiky. Významnou mierou sa podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, najmä dramatickou hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej prípravy a je nepostrádateľnou činnosťou žiakov. Deti sa učia milovať slovenský jazyk, svoju rodnú reč, vážiť si ju a vedieť s ňou správne narábať. Práve tu získavajú prvé dotyky s poéziou, ale aj s prózou a s knihou vôbec.

Predmety:

  • dramatická príprava
  • dramatická slovesnosť
  • umelecký pohyb
  • práca s bábkami
  • hlasová príprava
  • umelecký prednes
  • štúdium rolí