Novinky

Pedagógovia

Mgr.art Ignác Kasan

vyučuje predmety:

 • kresba
 • maľba
 • grafika
 • rezbárstvo
 • spracovanie rôznych materiálov

Mgr.art. Veronika Kupčová

vyučuje predmety:

 • kresba
 • maľba
 • grafika, počítačová grafika
 • fotografia
 • spracovanie rôznych materiálov

Monika Crková

vyučuje predmety:

 • modelovanie
 • točenie na kruhu
 • dekoratívne činnosti