Novinky

Elokované pracoviská

Elokované pracovisko, Krušetnica 83 (v priestoroch ZŠ Krušetnica)

  • hudobný odbor
  • výtvarný odbor

Elokované pracovisko, Lokca 71 (v priestoroch ZŠ Lokca)

  • hudobný odbor
  • tanečný odbor
  • výtvarný odbor

Elokované pracovisko, Farská (zelená budova oproti kostolu – pri fare)

  • hudobný odbor
  • tanečný odbor
  • výtvarný odbor