Novinky

Výučba online

Výučba online je spustená. Výsledok detí LDO pod odborným vedením p. uč. Denisky Šimurdovej Trabalíkovej DiS.art.

Ako ježkovia oberali hrušky

——————————————————————————————-

Pampúšik