Novinky

Pedagógovia

Denisa Šimurdová Trablíková, DiS.art.

vyučuje predmety: 

  • Prípravná dramatická výchova
  • Prednes
  • Dramatická príprava
  • Pohyb
  • Dramatika a slovesnosť
  • Práca v súbore