Novinky

SZUŠ Pierrot na Hviezdoslavovom Kubíne 2022

Dňa 22.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo, celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Naše žiačky sa aj tento rok zúčastnili a získali skvelé umiestnenia. Na súťaž dievčence pripravovala pani učiteľka Deniska Šimurdová, DiS.art.

Sára Vlčáková 3. miesto v 1.kat. próza
Emília Podmanická 3. miesto v 3.kat. próza
Evellyn Vrábľová Cena poroty 2. kat. próza

Srdečne gratulujeme za krásnu reprezentáciu Súkromnej ZUŠ Pierrot, ale aj mesto Námestovo.