Novinky

Úspechy žiakov v speve

Žiačky spevu –  Simona Siksová, Natália Parížková a Biance Ellie Farkaš pod pedagogickým vedením MgA. Agnešky Holubčíkovej Vrábľovej sa zúčastnili v roku 2024 na celoslovenskej

Čítať viac »

Scénické čítanie 2022

Dňa 25. novembra 2022 sa v priestoroch Mestskej knižnice v Dome kultúry Námestovo konal
3. ročník festivalu v scénickom čítaní, ktorý organizuje Občianske združenie Divadlo nepozná
nudu a Základná škola s materskou školou Babín v spolupráci s Oravským kultúrnym
strediskom v Dolnom Kubíne a Domom kultúry Námestovo.

Scénického čítania sa zúčastnili aj naši žiaci zo SZUŠ Pierrot pod odborným vedením Denisky Šimurdovej Trabalíkovej, DiS.art. Ďakujeme mladým divadelníkom, za reprezentovanie našej školy na scénickom čítaní v Námestove.   tlačová správa scénické čítanie 2022