Novinky

Otvárame predmet Hra na bicie nástroje

V školskom roku 2022/2023 otvárame predmet v hudobnom odbore Hra na bicie nástroje, ktorá bude prebiehať v Súkromnej ZUŠ na Námestí A. Bernoláka 375/1 v Námestove. 
Zároveň vyhlasujeme Prijímacie skúšky pre deti, ktoré by mali záujem študovať na základnej umeleckej škole hra na bicie nástroje. Talentové skúšky sa budú konať v pracovných dňoch od 5. septembra do 15. septembra v poobedňajších hodinách od 14:00 do 17:00 hod. Výučba pre prijaté deti bude prebiehať v Námestove.