Novinky

O erb mesta Dolný Kubín

37. ročník Regionálnej súťažnej prehliadky dramatickej tvorivosti

DDS Pierroťáci získali 2. miesto a postup na Krajskú súťaž, ktorá sa bude konať v Žiline.

  • DRK Pierroťáčik sa umiestnil na 2. mieste.
  • Sofinka Michálková dostala Cenu poroty za herecký výkon v muzikáli Čertíci.

Ďakujeme deťom za ich herecké výkony a pani učiteľke Deniske Šimurdovej Trabalíkovej, DiS.art prajeme veľa úspechov v ďalšom napredovaní. Ďakujeme pánovi učiteľovi Jozefovi Medveckému, DiS.art za hudobný doprovod v Muzikáli Čertíci.

Pierroťáci ste úžasní.