Novinky

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Námestove

27.3.2018

žiačka získala špeciálne ocenenie poroty

Žiačku na súťaž pripravovala pani učiteľka Deniska Šimurdová, DiS.art.

Žiačke srdečne všetci gratulujeme ku krásnemu úspechu a reprezentácie školy SZUŠ Pierrot.

Pani učiteľke Deniske Šimurdovej ďakujeme za pedagogickú prípravu a krásne výsledky svojej práce s deťmi