Novinky

Gorazdovo výtvarné Námestovo

máj 2019

XXIV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

I. kategória: Čestné uznanie – Mariana Badárová

Žiačke srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentovanie školy pod vedením p. uč. Ignáca Kasana.