Novinky

Exkurzia u výrobcu heligóniek s pánom Durajom

Pán učiteľ Mirko Tropek zorganizoval dňa 28. októbra 2022 pre heligonkárov exkurziu s výrobcom heligóniek pánom Durajom zo Žaškova, ktorý žiakom ukázal svoju dielňu a postup výroby heligónky. Bola to krásna akcia pre deti, ktoré mali možnosť vidieť postupnosť a výrobu heligónky. Nechýbala ani hra na heligónke a radosť detí z krásneho výletu počas jesenných prázdnin. Pánovi učiteľovi Mirkovi a pánovi Durajovi ďakujeme za čas, ktorý venovali deťom.