Novinky

Detský divadelný medveď s muzikálom Čertíci

Detský divadelný súbor Pierroťáci pod vedením Denisky Šimurdovej, DiS.art na krajskej prehliadke Detský divadelný medveď s muzikálom Čertíci

16.apríl 2019

Názov inscenácie: Čertíci
Autor: Miroslava Priškinová
Réžia: Denisa Šimurdová Trabalíková