Novinky

DDS Pierroťáci na regionálnej prehliadke ORAVSKÉ JAVISKO v Námestove

Dňa 17. marca sa konalo regionálne kolo celoštátnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA. Zúčastnili sa aj naši divadelníci pod vedením pani učiteľky Denisky Šimurdovej Trabalíkovej, ktorá ich na súťažnú prehliadku pripravovala. Ďakujeme DDS Pierroťáčiku a DDS Pierrotťáci za krásnu reprezentáciu na ORAVSKOM JAVISKU ako aj pani učiteľke Deniske, ktorá im venovala svoju energiu a lásku k divadlu.