Novinky

Celoslovenské kolo – Hviezdoslavov Kubín

V dňoch 27. – 31.10.2021 sa v Dolnom Kubíne uskutočnila celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých 67. Hviezdoslavov Kubín. V piatich kategóriách recitovalo viac než sto recitátorov, ktorí si vypočuli hodnotenia ôsmich porotcov.
viac na: https://www.nocka.sk/vysledky-hviezdoslavovho-kubina-2021/
Veľký úspech si vybojovala žiačka Linda Veselovská, ktorá získala postup na Celoslovenské kolo – Hviezdoslavov Kubín a umiestnila sa v bronzovom pásme v prednesu poézie. Gratulujeme Linde Veselovskej a pani učiteľke Deniske Šimurdovej, ktorá žiačku na súťaž pripravovala.