Novinky

Celoslovenská súťaž v ľudovej piesní v Poluvsí

7.3.2018

Speváčky pod vedením pani učiteľky MgA. Agnesky Vrábľovej sa prebojovali zo 17 súťažiacich vo vekovej kategórií od 8 do 12 rokov do finálového kola, kde vo finále súťažilo len 6 dievčat.

Dievčence síce nezískali umiestnenie, ale úspešne reprezentovali našu umeleckú školu SZUŠ Pierrot a domov si priniesli čestné uznanie.

Ďakujeme dievčatám, ďakujeme pani učiteľke Agneske Vrábľovej za pedagogickú prípravu a krásnu reprezentáciu našej školy na celoslovenskej súťaži v ľudovej piesni.