Novinky

Čarovná flauta

Žiačka pod vedením Bc. Janky Kulkovskej, DiS.art sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži „Čarovná flauta„, ktorá trvala tri dni (23.-25.11.2016).

Žiačka súťažila vo štvrtej kategórii „Hra na drevených dychových nástrojoch“ (priečna flauta).

Ďakujeme za kásnu reprezentáciu Súkromnej ZUŠ Pierrot z Námestova.

Prajeme jej veľa osobných úspechov a držíme jej palce v ďalšom napredovaní.