Novinky

Čarovná flauta 2019

20. – 22.11.2019

Elizabeth Žofajová získala Čestné uznanie v 2.kategórii v hre na zobcovej flaute.

Gratulujeme.