Novinky

Bohúňová paleta 2018

Žiaci výtvarného odboru získali čestné uznanie vo výtvarnej súťaži Bohúňová paleta

  • Tomáš Šimjak – kresba
  • Matúš Čech – maľba
  • Nataša Matušáková – kombinovaná technika