Novinky

Akordeónová súťaž online – ZAS

Srdečne gratulujeme žiakovi Lukášovi Košútovi, ktorý sa pod odborným vedením pedagóga Mgr. Andreja Vojtašáka zúčastnil v máji 2021 V. ročníka Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl online 2021. Lukáš Košút úspešne reprezentoval Súkromnú ZUŠ Pierrot a mesto Námestovo a získal cenu v III. kategórii v bronzovom pásme ZAS (Združenie akordeonistov Slovenska).
Tešíme sa z úspechu žiaka Lukáša Košúta, z jeho kvalitného výkonu, vážime si jeho svedomitú prácu, aj prácu pedagóga Mgr. Andreja Vojtašáka.