Novinky

Hudobná náuka

Pracovné listy pre žiakov hudobnej teórie

Milí rodičia, milé decká, milá mládež SZUŠ Pierrot, vyučujeme cez videočet, cez skype, cez messenger…, škola nekončí, tak do toho. Teším sa, spolu to zvládneme.

7. týždeň

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

6. týždeň

5. týždeň

4. týždeň

3. týždeň

2. týždeň

1. týždeň