Novinky

Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

Milí rodičia, ktorí ste ešte nepodpisovali vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa, tak si dokumenty stiahnite, vytlačte, vypíšte, podpíšte a prineste do školy na prvú vyučovaciu hodinu. Vyučovanie dieťaťa sa nemôže realizovať, ak dokumenty o zdravotnom stave dieťaťa nebudú podpísané. Ďakujem za pochopenie.

Zdravotný dotazník pre rodičov
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti