Novinky

Vokálna jar

27. marec 2019

XXIV. ročník speváckej súťaže

  • Romanka Grofčíková sa umiestnila v striebornom pásme
  • Žiačka sa umiestnila v bronzovom pásme

Dievčatám a pani učiteľke MgA. Agneške Vrábľovej srdečne gratulujeme a zároveň veľké poďakovanie patrí pánovi učiteľovi Andrejovi Vojtašákovi DiS.art, ktorý dievčatá doprevádzal.