Novinky

Tanečná súťaž 21. júna 2014 v Trebišove

Wake me up – 2. miesto v open dance

Trio – 1. miesto (choreografia žiačky juniori)