Novinky

Tanečná počas pandémie – tanečné vystúpenie

Tanečná počas pandémie v SZUŠ Pierrot (klikni)

Tanečné sóla: Eva Vrábová, Eva Matejíčková, Lesia Podobová, Tamara Tichoňová, Beáta Žofajová, Alica Diková.
Dievčence SZUŠ Pierrot nacvičili tanečné sóla a tanečné choreografie pod odborným vedením online s pani učiteľkou tanca Jankou Okoličányovou, DiS.art. Ďakujeme za nádhernú prácu pani učiteľke Janke a dievčatám z tanečného odboru.