Novinky

Regionálna súťaž v hre na dychové nástroje v Trstenej

21.mája 2019

II. kategória zobcová flauta

  • Elizabeth Žofajová -bronzové pásmo

I.A kategória priečna flauta

  • Zuzana Miklušáková – zlaté pásmo
  • Nina Trnčáková – strieborné pásmo

III.A kategória priečna flauta

  • Petra Vojtašáková – strieborné pásmo