Novinky

Regionálna súťaž dychových nástrojov v Trstenej

27. máj 2015

Emma Gluchová (1. ročník) a žiačka (5. ročník) sa umiestnili v striebornom pásme v hre na flaute.

Na súťaž žiačky pripravovala Jana Kulkovská, DiS.art
Klavírny doprovod
Gitarový doprovod – Jozef Medvecký