Novinky

Úspechy žiakov v speve

Žiačky spevu –  Simona Siksová, Natália Parížková a Biance Ellie Farkaš pod pedagogickým vedením MgA. Agnešky Holubčíkovej Vrábľovej sa zúčastnili v roku 2024 na celoslovenskej

Čítať viac »

Regionálna súťaž dychových nástrojov v Trstenej

27. máj 2015

Emma Gluchová (1. ročník) a žiačka (5. ročník) sa umiestnili v striebornom pásme v hre na flaute.

Na súťaž žiačky pripravovala Jana Kulkovská, DiS.art
Klavírny doprovod
Gitarový doprovod – Jozef Medvecký