Novinky

Regionálna súťaž Biela Orava v Námestove

29. a 30. apríl 2015

Žiačka Alica Diková získala 2. miesto v hre na klavíri v I. vekovej kategórií

(na súťaž ju pripravoval p. riaditeľ Jozef Babuliak)