Novinky

Pohyb bez bariér

9.6.2012 medzinárodná súťaž v Bratislave

V našej kategórií Show dance od 11 do 14 rokov sme získali striebro.

2. miesto SZUŠ Pierrot s choreografiou Pierroti