Novinky

Pohyb bez bariér (finále)

18. máj 2013 celoslovenská súťaž v Bratislave „Pohyb bez bariér“ (finále)

Tanečníčky 6. a 7. ročníka s mužskou podporou zo 4. ročníka získali striebro s tancom Candyman

  • choreografia Janka Babuliaková
  • show dance vo vekovej kategórií od 11 do 15 rokov.

Tanečníčky 6. a 7. ročníka si vybojovali zlato s tancom Pierroti

  • choreografia Janka Babuliaková
  • open dance v tej istej vekovej kategórií.

Tanečníci Pierrot nielen potvrdili svoj úspech na krajskej súťaži v Žiline, ale boli ešte úspešnejší na celoslovenskej súťaži v Bratislave a v silnej tanečnej konkurencii, ktorá bola na vysokej tanečnej úrovni sa presadili a získali krásne ocenenia.