Novinky

„Pohyb bez bariér“ 12. apríl 2014 celoslovenská súťaž v Žiline

Tanečníčky 7. ročníka a 1. ročníka II. stupňa získali zlato s tancom Wake me up v open dance od 11 do 15 rokov.