Novinky

Pampúšik – rozprávka LDO

Deti z literárno-dramatického odboru pod odborným vedením pani učiteľky Denisky Šimurdovej Trabalíkovej nacvičili pre detičky, aj väčšie detičky, rodičov a starých rodičov rozprávku Pampúšik. Prajeme pekné počúvanie.