Novinky

Oživenie bábkarstva na Orave

vybrali si deti SZUŠ Pierrot pod vedením p.uč. Denisky Šimurdovej, DiS.art.

Dňa 13.11.2018 sa žiaci Divadelného odboru zúčastnili na cyklických tvorivých dielňach, ktorých cieľom je oživiť bábkarskú tvorbu na Orave.

Počas tvorivých dielní sa žiaci naučili ako pracovať s bábkami a získajú množstvo inšpirácií k ďalšej práci v divadelnom súbore.

Organizátorom je Oravské Osvetové Stredisko.

Lektori: Mgr.art. Roman Večerek a Mgr.art. Danka Kubíková