Novinky

Otvárame predmet rezbárstvo

Milí rodičia, milí žiaci, v školskom roku 2021/2022 otvárame vo výtvarnom odbore predmet rezbárstvo s pánom učiteľom Mgr.art. Ignácom Kasanom, ktorý sa venuje vyrezávaniu do dreva od svojho útleho detstva a naďalej ho zdokonaľoval v štúdiu na Strednej umeleckej škole úžitkového výtvarníctva v Nižnej. Svoje nadobudnuté skúsenosti a zručnosti chce pán učiteľ Kasan predať žiakom, ktorí majú vzťah pracovať s drevom a vytvárať z neho umelecké a úžitkové predmety.