Novinky

Muriena, vítanie jari

Dňa 11. apríla 2011 Námestie v Námestove ožilo folklórnym vystúpením. Žiaci zo Súkromnej ZUŠ PIERROT oslávili príchod nastávajúcej jari. Tí najmenší sa predstavili tradičným vystúpením „Vynášanie Murieny“, chlapci zmerali svoju silu v odzemkovom tanci „Na zbojníkov“ a mládež sa predstavila s tancom „Žaškovské rozkazovačky“. Toto predstavenie zaujalo nielen deti z materských škôl, ale aj okoloidúcich. Po tanečnom vystúpení nasledoval tradičný sprievod z Námestia k rieke Orave, kde bola Muriena utopená a tak vynesená zo Vsi.

Týždeň pred Kvetnou nedeľou patrí v ľudových zvykoch tzv. Smrtnej nedeli, ktorá sa tento rok 2013 prihlásila o slovo 17. marca. Nazvali ju podľa vynášania smrtky, ktorá má v jednotlivých oblastiach Slovenska rôzne mená: od tradičného Morena cez Marmuriena, Marmariena, Barborena, Šmertečka a Kyselica. Tento zvyk pochádza ešte z predkresťanských kultúr na našom území.

Vznikol na základe mystických predstáv našich predkov, že zimu treba premôcť. U starých Slovanov sa začínal nový rok jarou a obrad “ Vynášania Smrtky“, bol najrozšírenejším zvykom vyháňania nahromadeného zla starého roku, prv než sa vstúpi do nového. Táto túžba sa spájala s prebúdzaním prírody. Morena symbolizovala zlé vlastnosti zimy, choroby a rôzne neduhy, príznačné pre chladné obdobie. Nevylučujú sa taktiež názory, že aj u Slovanov pôvodne obetovali vybraných mladých ľudských jednotlivcov.

Morenu, Marmarienu…, zhotovovali v dome, kde naposledy došlo k úmrtiu. Niekde však súperili, v ktorom dome sa má figurína vyrobiť, lebo ten dom bude vraj ochránený od smrti a chorôb. Figurínu niesli na tyči, spievajúc, až za dedinu, kde ju hodili do vody.

Vynášanie Moreny by malo zabezpečiť definitívny odchod zimy a vítanie jari, vypudenie negatívnych síl z chotára, vrátiť požehnanosť vegetácie, fyzickú silu zeme, dosiahnuť znovuoživenie prírody.

Po ukončení obradu boli účastníci pohostení, alebo odmenení potravinami. Keďže Morenu vynášali dievčatá, v mnohých oblastiach ich obdarovali vajíčkami, ktoré si tieto odložili pre kúpačov. Pozostatkom staršieho obradu bol na viacerých miestach i zvyk, že na Smrtnú alebo Kvetnú nedeľu chodili chudobnejšie dievčatá vyberať po domoch vajíčka, čo sa nazývalo chodením po Morene.