Novinky

Muriena, Muriena, kde si prebývala…

ľudové tradície v spolupráci s obcou Beňadovo, ZŠ MŠ Beňadovo a SZUŠ Pierrot

dňa 9. apríla sa rozlúčime so zimou v Beňadove.

Pre deti sú pripravené tvorivé dielne – pletenie korbáčov, točenie na hrnčiarskom kruhu, veľkonočné ozdoby a iné.

Stretneme sa o 13:00 hod. v Kultúrnom dome v Beňadove.

Po tvorivých dielňach bude vynášanie Moreny o 15:30 hod. z kultúrneho domu k potoku.

Srdečne Vás pozývame tešiť sa z príchodu jari a veľkej noci.