Novinky

Úspechy žiakov v speve

Žiačky spevu –  Simona Siksová, Natália Parížková a Biance Ellie Farkaš pod pedagogickým vedením MgA. Agnešky Holubčíkovej Vrábľovej sa zúčastnili v roku 2024 na celoslovenskej

Čítať viac »

Mimoriadne prerušenie výučby v ZUŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:
1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách
v termínoch: 

  • 30. októbra a 2.novembra,
  • 6. a 9. novembra 2020.

2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje
školské vyučovanie
v
a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
v piatom až desiatom ročníku,
c) stredných školách,
d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e) jazykových školách,
f) základných umeleckých školách,
riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.