Novinky

Medzinárodná spevácka súťaž v Ostrave

Žiačka pod vedením MgA. Agnešky Vrábľovej postúpila na Medzinárodnú spevácku súťaž „TALENT OSTRAVY 2017“, ktorá sa konala v dňoch 29.4. – 30.4. 2017 v Ostrave.

Ďakujeme p.uč. Agneske Vrábľovej a žiačke za reprezentáciu našej školy SZUŠ Pierrot a prajeme im veľa úspechov v napredovaní.