Novinky

Maľovaná ZUŠka

celoslovenská výtvarná súťaž pre ZUŠ

1. kategória – zlaté pásmo

Natália Crková, SZUŠ Pierrot, Námestovo
Pedagóg: Mgr. art. Ignác Kasan

Vanesa Iskerková, SZUŠ Pierrot, Námestovo
Pedagóg: Mgr. art. Ignác Kasan

3. kategória – zlaté pásmo

žiačka , SZUŠ Pierrot, Námestovo
Pedagóg: Mgr. art. Ignác Kasan