Novinky

Maľovaná ZUŠka 2017

XIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Zlaté pásmo II. kategória: sa úspešne umiestnil žiak pod vedením Mgr.art Ignáca Kasana

Zo srdca gratulujeme a prajeme veľa úspechov v napredovaní.