Novinky

Majstrovstvá Európy v tanci na Balatonfured v Maďarsku (19.6. do 23.6.2019)

Deti zo SZUŠ Pierrot v ťažkej konkurencii úspešne reprezentovali mesto Námestovo.

 • Cher – zlato a špeciálna cena poroty (revue muzikálový step)
 • Šukar čajori – zlato a špeciálna cena poroty (štylizovaný folklór)
 • Jabĺčko – zlato (štylizovaný folklór)
 • Juicy – striebro (revue muzikálový step)
 • Prečo – striebro (moderný tanec Eva Vrábová)
 • Chaos duo – 4. umiestnenie (contemporary dance – Eva Vrábová, Evka Matejíčková)
 • Umbrella – 5. umiestnenie (open dance)

Dobrodinci Pierrot deťom

 • Jednota Supermarket TEMPO Námestovo
 • KPF – Krajčírstvo plné fantázie Alena Ondreková
 • Agapé lekáreň
 • Farby laky Pisarčík
 • Optika
 • p. Skočík
 • Uhoľné sklady
 • Ranč u Edyho
 • Keko
 • Ekoray
 • Slovbyt
 • Pyrokmplex
 • Jaffa
 • Pekáreň Jackulík
 • Furmanka Gerek Rudo
 • Apiagra
 • Canstav
 • Vlčák s.r.o.
 • K-sten
 • Mäsiarstvo Skurčák
 • Yangfeng
 • manželia Podoboví
 • Mladí rodičia
 • Starí rodičia
 • dobrovoľné vstupné rodičia a priatelia školy

Vyslovujeme veľké ďakujeme našim dobrodincom, že sa spolupodieľali na 5-dňovej akcii – reprezentácii ME v Balatonfured SZUŠ Pierrot v Maďarskuheart. Verím, že našimi výsledkami sme nesklamali a úspešne sme reprezentovali mesto Námestovo.