Novinky

Krištáľové krídlo

Tanečníci Pierrot z Námestova s doprovodným tancom na Lipovú lyžku v Slovenskom národnom divadle v Bratislave

Ďakujeme za pozvanie do RTVS na Krišáľové krídlo 2019. Najkrajšie chvíle v dospelosti sú detské spomienky. Veľkým zážitkom bola možnosť tancovať na javisku v SND v Bratislave pre výnimočných ľudí na našom Slovensku, ktorí si zaslúžia poklonu pre to, čo robia, aby naša krajina bola lepšia, aby sme sa mali lepšie my, aby sme sa tešili z myšlienok, ktoré sa zrealizujú a pomôžu nám všetkým.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto významnej a výnimočnej akcii podieľali.